Ra mắt ấn phẩm thông tin nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách

Ra mắt ấn phẩm thông tin nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách

Ấn phẩm gồm 144 trang in màu, thể hiện bằng tiếng Anh, sẽ cung cấp cho du khách những thông tin chung về TP, các địa chỉ, số điện thoại cần thiết trong trường hợp cần tư vấn khẩn cấp, địa chỉ các lãnh sự quán, hương dẫn giao thông, mua sắm. Đặc biệt, du khách tiếp cận thông tin chi tiết về ẩm thực đặc sắc của TP qua các địa chỉ nhà hàng, quán ăn, đa dạng lựa chọn nhu...

Ra mắt ấn phẩm thông tin nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách

Ra mắt ấn phẩm thông tin nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách

Ấn phẩm gồm 144 trang in màu, thể hiện bằng tiếng Anh, sẽ cung cấp cho du khách những thông tin chung về TP, các địa chỉ, số điện thoại cần thiết trong trường hợp cần tư vấn khẩn cấp, địa chỉ các lãnh sự quán, hương dẫn giao thông, mua sắm. Đặc biệt, du khách tiếp cận thông tin chi tiết về ẩm thực đặc sắc của TP qua các địa chỉ nhà hàng, quán ăn, đa dạng lựa chọn nhu...

Ra mắt ấn phẩm thông tin nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách

Ra mắt ấn phẩm thông tin nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách

Ấn phẩm gồm 144 trang in màu, thể hiện bằng tiếng Anh, sẽ cung cấp cho du khách những thông tin chung về TP, các địa chỉ, số điện thoại cần thiết trong trường hợp cần tư vấn khẩn cấp, địa chỉ các lãnh sự quán, hương dẫn giao thông, mua sắm. Đặc biệt, du khách tiếp cận thông tin chi tiết về ẩm thực đặc sắc của TP qua các địa chỉ nhà hàng, quán ăn, đa dạng lựa chọn nhu...

Đặt bàn Online

Đặt bàn Online
0968.849.512